FAKTI

U nastavku neki od indikatora poslovanja kompanije 2B koji bilježe rast iz godine u godinu.

Neke od naših referenci