MAŠINA ZA ZATVARANJE KUTIJA

Mašina za automatsko zatvaranje različitih dimenzija kartonskih kutija.

TRANSPORTNE
TRAKE

Transportne trake za povezivanje procesa u automatizaciji pakovanja.

DISPENZERI

Držači stretch folije za ručno omotavanje paleta folijom ili zatvaranje kartonskih kutija.